Калийн формататын үр ашгийг харьцуулсан

Калийн форма, хүчиллэг давс нь бусад мөс хайлуулах бодисуудаас илүү үр дүнтэй байдаг.

  • Калийн ацетат
  • Нүүрс ус
  • Глицерол

100% харьцангуй үр ашигтайгаар авсан калийн формататтай харьцуулахад калийн ацетат нь уусмалын температураас хамаарч ердөө 80-аас 85% -ийн үр ашигтай байдаг.

Энэ нь мочевины 70%, глицеролын 45% -ийн үр ашгийг харьцуулж үздэг.

MSUKRW@X]FF8$WF3D}I}U$H


Хугацаа: 08 -8-2018 хооронд