Бусад

Тоймоор харах: Бүгд
 • Maleic Anhydride

  Maleic ангидрид

  тэмдэглэл

  Maleic анири

  Цагаан шахмал түлш

  Усанд уусдаг

  Програмууд

  Давирхайг олборлох

  elivery хэлбэрүүд

  Цүнхүүд 25 кг,

  Том цүнх 1000 кг

  Хадгалалт

  Хөргөх ба хуурай байлгана

 • Melamine

  Меламин

  Тайлбар

  Меламин

  Цагаан нунтаг

  Усанд уусдаг

  Програмууд

  MFF үйлдвэрлэх

  Үйлдвэрлэлийн будаг

  Хүргэлтийн маягтууд

  Цүнхүүд 25 кг,

  Том цүнх 1000 кг

  Хадгалалт

  Хөргөх ба хуурай байлгана